Hotel Grabovac

Address: Grabovac bb, Rakovica
Tel: +38553751999 / +38553751015
Fax: +38553751892
Email: info@np-plitvicka-jezera.hr / vlatka.ruzic@np-plitvicka-jezera.hr
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr

Restaurant Sedra

Address: Irinovac 149, Rakovica
Tel: +38547784401
Email: ivica.turkalj@ka.t-com.hr
Web: www.restoran-sedra.hr

Tourist center Marko

Address: Oštarski Stanovi 130a, Rakovica
Tel: 047784089
Mob: +385989271894
Fax: +38547784099
Email:  info@tc-marko.com
Web: www.tc-marko.com

Restaurant Degenija

Address: Selište Drežničko 57, Rakovica
Tel: +38547782060
Email:  restoran.degenija@ka.t-com.hr

Hotel Korana

Address: Grabovac bb, Rakovica
Tel: +38547784167

Bistro Plitvička kraljica

Address: Grabovac 257, Rakovica
Tel: +38547784498
Tel: +38547811370
Email: plitvicka-kraljica@ka.t-com.hr
Web: www.plitvicka-kraljica.com

Bistro Tomislav

Address: Oštarski stanovi, Rakovica
Tel: +38547784252

Restaurant ATG

Address: Grabovac 102, Rakovica
Tel: +38547784157
Fax: +38547784189
Email: info@kamp-turist.hr
Web: http://www.kamp-turist.hr