Private accommodation in Barilović

Eco tourism Mrežnica

Address: Mrežnica 5B, Barilović
Mob: +38598474434
Email: mreznica@mreznica.com
Web: www.mreznica.com

Đuly

Address: Grabovac 43a, Barilović
Mob: +385989925772
Email: durda.vrdoljak5@gmail.com

Apartments Korana

Address: Belajske poljice 40A, Barilović
Mob: +385981641813
Email: nadafanjak@gmail.com

Holiday house Novosel

Address: Banjsko Selo 5, Barilović
Mob:
+385955355565
Email:
banjsko.selo@gmail.com
Web:
www.kucanovosel.com

Ema

Adress: Grabovac 243, Barilović
Mob: +385912751322
Email: roland.mladjen@adria-oil.com

Family accommodation facility in Resnica

Address: Kroz Burak 13, Barilović
Mob: +385989765717
Email: treehouse@net.hr

Lujzijana d.o.o.

Address: Mejaško Selo 22d, Barilović
Mob: +385981794486
Fax: +38547415421
Email: info@lujzijana-korana.hr
Web: http://www.lujzijana-korana.hr

Holiday house Meštrović

Address: Meštrovići 30A, Gornje Dubrave, Barilović

Holiday house Luka

Address: Biskupa Jurja Dubokovića 50, Barilović

Black Queen

Address: Grabovac 241a, Barilović
Mob: +385981936255
Email: plitvice.blackqueen@gmail.com

Holiday House Martinšćak

Address: Gornji Velemerić 14, Barilović
Mob: +385917366013 / +385958825852
Email: kucazaodmormartinscak@gmail.com
Web: http://kucazaodmormartins.wix.com/martinscak

Hunting house Belaj

Address: Banjsko Selo 15c, Barilović