Prostranstva šuma su neprocjenjivo bogatstvo Karlovačke županije. U sjeni stoljetnih stabala, na obroncima gora i uz međurječne zaravni, možete se istinski opustiti šećući, a od proljeća do jeseni i berući gljive, kestene i ostale šumske plodove. Gore obiluju i raznovrsnim životinjama, među kojima se ističe krupna divljač. Šumama i lovištima gospodare Hrvatske šume i mjesna lovačka društva, koja većinom nose imena životinja kojima je njihov kraj prirodno stanište.

Njihova je zadaća i skrb o životinjama, napose o onim ugroženim, kao i zaštita prirodnog staništa u kojem životinje obitavaju. Zahvaljujući takvom ekološkog pristupu, u Karlovačkoj županiji još uvijek možete zateći, u Europi izuzetno rijetke, životinje poput: vuka, risa i medvjeda, uz koje se vežu i brojne mjesne legende i lovačke priče. Ti ponosni vladari gorsko-planinskog carstva su i znamen sve prisutnijeg eko-turizma; u očuvanim staništima iskonske ljepote i sklada sve se više “lovi” unutarnji mir i zadovoljstvo.

Smeđi medvjed, vuk i ris žive u jugozapadnim krajevima županije, u prostoru Male i Velike Kapele, i među najvažnijim su dionicima održanja biološke raznolikosti toga područja. Izlov tih životinja je strogo nadziran i u službi je očuvanja postojane populacije i brojnosti koja osigurava njenu sposobnost za opstanak i suživot s ljudima. Vuk i ris su i zaštićene životinjske vrste. Županija je bogata i ostalom divljači: lisicama, srnama, zečevima, divljim svinjama, patkama, prepelicama, fazanima, trčkama, golubovima…

U svijesti novih pokoljenja sve je prisutniji i omiljeniji lov u kojem se umjesto pušaka koriste fotoaparati i kamere. Karlovačka županija prva je u Hrvatskoj uvela u turističku ponudu foto-safari; u lovištima Crni i Debeli vrh na Kapeli ili na farmi jelena lopatara kod Krnjaka možete pojedinačno ili skupno fotografirati i snimati razne vrste divljači. Strpljivo čekajući da životinju put nanese pred objektiv, uz uspjelu snimku bit ćete nagrađeni i nezaboravnim doživljajem promatranja veličanstvenih stvorenja u njihovom prirodnom staništu.

fotolov
f

Croatia Open Land Tours

Address: Kamensko 6a, Karlovac
Tel: +385 99 548 4002
Email: kreso@croatia-open-land.com
Web: www.croatia-open-land.com/vip.eu

For true lovers of adventure and nature, lovers of off-road and off-road vehicles. We will enable you to truly experience untouched wilderness of Croatian forests, mountains, streams and rivers and dinning local specialties by the camp fire. Explore Karlovac surroundings with safari rafting.

f

Gama lov d.o.o.

Address: Bjelsko bb, Ogulin
Tel: +38547571553
Mob: +38598315944
Web: www.gama-lov.hr

f

Tourist center Petrova Gora

Address: Muljava bb, Vojnić
Mob: +38598447596
Mob: +38598456378
Mob: +38598348112
Web: www.hunting-vip.eu

\

Hunting societies

Karlovac, Ivan Tudić +38598364264
Dubovac, Vlado Lojen +38599505740
Orlovac, Ivan Svilić +38598364680
Draganić, Nikola Buljan +38547715406
Fazan, Sanja Lukačić +38598365590
Brusnik, Zvonimir Turk +385915610933
Rečica, Ivan Fištrović +38547713186
Šišljavić, Franjo Dolečki +38598611447
Šljuka, Stanko Šparevac +38516545297
Lisica, Željko Miletić +38591531041
Srnjak, Juraj Babić +38547641055
Vepar, Tomislav Beronić +38547727087
Fazan, Željko Baburić +385915465396
Kuplensko, Ivica Škalfa +38598304044
Medvjed, +385915255678
Golub, +38598738070

f

VG lovište d.o.o.

Address: Velika Kapela 11/IV,Ogulin
Web: www.hunting-vip.eu