Bogatstvo tradicionalnih narodnih običaja

Bogatstvo tradicionalnih narodnih običaja.
Bogatstvo narodnih nošnji i folklornih plesova koje njeguju kulturno umjetnička društva.