Program rada s financijskim planom za 2022. godinu