Na području županije nalaze se zaštićeni djelovi prirodne baštine:

  • Sjeverni dio NP Plitvička jezera
  • Čorkova uvala – jedinstvena prašuma u ovom dijelu Europe
  • Bijele i Samarske stijene
Bijele stijene