Ustanove kulture na području Karlovačke županije

Ustanove kulture
kulturne ustanove

Gradsko Kazalište Zorin Dom

Adresa: Domobranska 1, Karlovac
Tel: +38547614950
Email: ravnatelj@zorin-dom.hr

kulturne ustanove

Državni arhiv Karlovac

Adresa: Ljudevita Šestića 5, Karlovac
Tel: +38547412366
Email: daka-arhiv@ka.t-com.hr
kulturne ustanove

Zavičajni muzej Ogulin

Adresa: trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin
Tel: +38547522502
kulturne ustanove

Pučko otvoreno učilište

Adresa: I. G. Kovačića 2, Ogulin
Tel: +38547522915
Email: pou.ogulin@ka.htnet.hr

kulturne ustanove

Gradska knjižnica i čitaonica

Adresa: Kasar 19, Duga Resa
Tel: +38547841491
Email: knjiznica-duga-resa@ka.t-com.hr

kulturne ustanove

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca

Adresa: Ul. Zrinskih i Frankopana 2, Ozalj
Tel: +38547732167
Email: knib@a.t-com.hr

kulturne ustanove

Gradski muzej Karlovac

Adresa: Strossmayerov trg 7, Karlovac
Tel: +38547615980
Email: gradski-muzej@ka.htnet.hr
kulturne ustanove

Pučko otvoreno učilište

Adresa: Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa
Tel: +38547844269
Email: crn_igor@yahoo.com

kulturne ustanove

Narodna knjižnica i čitaonica

Adresa: Trg hrvat. rodoljuba bb, Ogulin
Tel: +38547522170
Email: nk-citaonica-ogulin@ka.hinet.hr
kulturne ustanove

Knjižnica i čitaonica

Adresa: A. Hebranga 2, Vojnić
Tel: +38547883024
Email: knjiznica-vojnic@ka.htnet.hr
kulturne ustanove

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska

Adresa: Ul. Zrinskih i Frankopana 2, Ozalj
Tel: +38547731170
Email: poukz@ka.t-com.hr
kulturne ustanove

Gradska knjižnica I. G. Kovačić

Adresa: Lj. Šestića 1, Karlovac
Tel: +38547412371
Email: gkka@ka.hinet.hr
kulturne ustanove

Knjižnica i čitaonica

Adresa: Trg Dr. F. Tuđmana, Slunj
Tel: +38547777324
Email: pou.slunj@inet.hr
kulturne ustanove

Zavičajni muzej Ozalj

Adresa: Ul. Zrinskih i Frankopana 2, Ozalj
Tel: +38547732271
Email: muzoz@ka.t-com.hr

kulturne ustanove

Knjižnica i čitaonica Plaški

Adresa: Saborčanska bb, Plaški
Tel: +38547811868
Email: knjiznica.i.citaonica@ka.t-com.hr