Program rada za 2014. godinu s financijskim planom

Financijski plan TZ Karlovačke županije za 2014. godinu

Rad turističkog vijeća

Poziv za vijeće - 12. sjednica

Poziv za vijeće - 11. sjednica

Poziv za vijeće - 10. sjednica

Rad skupštine

Rad nadzornog odbora

Poziv za 8 sjednicu Nadzornog odbora

Poziv za 7. sjednicu Nadzornog odbora