Predstavnici u skupštini Turističke zajednice Karlovačke županije

Program rada za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Rad turističkog vijeća

Poziv za 1. sjednicu vijeća

Rad skupštine

Poziv na izbornu skupštinu - donesene odluke

Rad nadzornog odbora