2015

Predstavnici u skupštini Turističke zajednice Karlovačke županije
Program rada za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu
Izvješće o radu za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

Rad turističkog vijeća

Poziv za 1. sjednicu vijeća

Rad skupštine

Poziv na izbornu skupštinu - donesene odluke

Rad nadzornog odbora