Hoteli | Visit Karlovac County

Hoteli u Karlovačkoj županiji

hotel

Hotel Korana - Karlovac

Adresa: Perivoj J. Vrbanića 8, Karlovac
Tel: +38547609090 / +38547609091
Email: info@hotelkorana.hr
Web: http://www.hotelkorana.hr

hotel

Hotel Frankopan - Duga Resa

Adresa: Petrakovo brdo 23a, Duga Resa
Tel: +38547841027 / +38547842700
Mob: +38598207045 / +38598680376
Email: info@hotel-frankopan.com
Web: www.hotel-frankopan.com

hotel

Hotel Frankopan - Ogulin

Adresa: Ivana Gorana Kovčića 1, Ogulin
Tel: +38547525509
Fax: +38547525542
E:mail: hotel-frankopan@hotel-frankopan.hr
Web: http://www.hotel-frankopan.hr

hotel

Hotel Amarilis - Netretić

Adresa: Vinski Vrh 68c, Netretić
Tel: +38547874006
Mob: +385915021883
Email: hotel.amarilis@gmail.com
Web: www.hotel-amarilis.com

hotel

Hotel Degenija - Rakovica

Adresa: Selište Drežničko 57, Rakovica
Tel: +38547782143
Email: info@hotel-degenija.com
Web: www.hotel-degenija.com

hotel

Plitvice Holiday Resort

Adresa: Grabovac 102, Rakovica
Tel: +385 47 784 192
Fax: +38547784189
Email: info@plitvice.com
Web: www.plitvice.com  

hotel

Hotel Carlstadt - Karlovac

Adresa: Vraniczanyeva 1, Karlovac
Mob: +38598783820
Email: dario.barsic@gmail.com
Web: http://www.carlstadt.hr

hotel

Hotel Duga Resa - Duga Resa

Adresa: Naselje Curak 6, Duga Resa
Tel: +38547841526 / +38547841523
Email: hotel.dugaresa@ka.t-com.hr
Web: www.hotel-dugaresa.com/

hotel

Hotel Grabovac - Rakovica

Adresa: Grabovac bb, Rakovica
Tel: +38553751999 / +38553/751-015
Fax: +38553 751892
Email: info@np-plitvicka-jezera.hr / vlatka.ruzic@np-plitvicka-jezera.hr
Web: http://www.np-plitvicka-jezera.hr

hotel

Hotel Draganić - Draganić

Adresa: Draganić bb, Draganić
Tel: +38547649230
Fax: +38547649234
E:mail: hotel.draganic@marche-restaurants.com
Web: www.marche-restaurants.com

hotel

Srce prirode

Adresa: Gorica Lipnička 8, Gorica Lipnička
Tel: +38547609090
E:mail:  katarina@hotelkorana.hr
Web: www.srceprirode.hr

 
hotel

Hotel Europa - Karlovac

Adresa: Banija 161, Karlovac
Tel: +38547609666 / +38547609667
Fax: +38547645034
Email: hotel-europa@hotel-europa.com.hr / rezervacije@hotel-europa.com.hr / renata.veselic@iv-er-kvc.hr
Web: http://www.hotel-europa.com.hr

hotel

Hotel Josipdol - Josipdol

Adresa: Karlovačka 4, Josipdol
Tel: +38547581769 / +38547581766
Fax: +38547537444
Mob: +385954600641
Email: info@hotel-josipdol.com / goga.kurtovic@gmail.com
Web: http://www.hotel-josipdol.com/

hotel

Hotel Klek - Ogulin

Adresa: Otok Oštarijski bb, Ogulin
Tel: +38547535359
Email: ana.madig@ka.t-com.hr
Web: www.madig-mreznica.hr

hotel

Mirjana & Rastoke

Adresa: Donji Nikšić 101, Slunj
Tel: +38547787205
E:mail:
 info@mirjana-rastoke.com
Web: www.mirjana-rastoke.com

 
hotel

Hotel Vincentinum - s depandansom

Adresa: Novigrad na Dobri 17, Netretić
Tel: +38547874001; +385989835463
e-mail: info@vincentinum-novigrad.com
web:
www.vincentinum-novigrad.com

Skip to content