Kampovi | Visit Karlovac County

Kampovi u Karlovačkoj županiji

kamp

Plitvice Holiday Resort

Adresa: Grabovac 102, Rakovica
Tel: +385 47 784 192
Fax: +38547784189
Email: info@plitvice.com
Web: www.plitvice.com

kamp

Kampiralište Medvjed - Rakovica

Adresa: Selište Drežničko 52a, Rakovica
Tel: +38547782224
Mob: +385989150691
Email: camp.sobe.bear@gmail.com
kamp

Kampiralište Korita - Rakovica

Adresa: Grabovac 257, Rakovica
Tel: +38547784498
Email: plitkivckavrela@gmail.com
kamp

Kamp Puškarić

Adresa: Melnička 3, Slunj
Tel: +38547777034
Mob:+385915107536
Email: puskaric.slunj@gmail.com
Web: https://familypuskaric.weebly.com

kamp

Autokamp Slapić - Duga Resa

Adresa Mrežnički brig bb, Duga Resa
Tel: +38547854700
Mob: +38598860601 / +38598756677
Email: autocamp@inet.hr
Web: http://www.campslapic.hr
kamp

Robinzonski kamp Leskar - Generalski Stol

Adresa: Zvečaj bb, Gornji Zvečaj, Generalski Stol
Tel: +385995008419
Email: romana.radocaj@gmail.com
Web: http://www.kamp-leskar.hr
kamp

Autokamp Radonja - Karlovac

Adresa: Tušilović 45, Karlovac
Tel: +38547718295 / +38547415667
Mob: +385915455570
Email: autocamp.radonja@gmail.com
kamp

Autokamp Korita - Rakovica

Adresa: Grabovac 319, Rakovica
Tel: +38547784498
Mob: +385981936255
Email: autocampkorita@gmail.com
kamp

Kamp odmorište Sabljaci - Ogulin

Adresa: Sabljak selo 65, Ogulin
Tel: +38547644545
Mob: +385989023085
Email: kamp.sabljaci@gmail.com
Web: www.kamp-odmoriste-sabljaci.hr
kamp

Kamp Korana - Rakovica

Adresa: Čatrnja bb, Rakovica
Tel: +38553751888
Fax: +38553751882
Email: info@np-plitvicka-jezera.hr
Web: http://www.np-plitvicka-jezera.hr

Skip to content