Moteli & Hosteli | Visit Karlovac County

Moteli i hosteli u Karlovačkoj županiji

hotel

Hostel Na Putu - Karlovac

Adresa: Trg bana Petra Zrinskog 17, Karlovac
Tel: +38547296235
Email: hostel.naputu.karlovac@gmail.com
Web: http://www.hostelnaputu.com/

hotel

Hostel Badem - Karlovac

Adresa: Banjavčića 13, Karlovac

hotel

Motel Dobra - Netretić

Adresa: Jarče Polje bb, Netretić
Tel: +38547871229
Email: dobra@mreznica.hr
Web: www.mreznica.hr/dobra/dobra.html

hotel

HOSTEL EVA

Adresa: Mekušanska cesta 18, Karlovac
Mob: +38598226641
Email: sanja.ribar@gmail.com

hotel

Hostel Ozalj - Ozalj

hotel

House Tina - Rakovica

Adresa: Grabovac 175, Rakovica
Tel: +38547784300
Fax: +38547784197
Email: ljubica.vukovic@ka.t-com.hr

hotel

Motel Roganac - Duga Resa

Adresa: Naselje Roganac 48, Duga Resa
Tel: +38547844066 / +38547844088
Mob: +385914449548
Email: roganac@mreznica.hr
Web: http://www.mreznica.hr/motel/roganac.html

hotel

Hostel Toplice Lešće - Generalski Stol

Adresa: Skukani 1b, Generalski Stol
Tel: +38547861345
Mob: +38599 8010802
Email: info@toplice-lesce.com
Web: http://www.toplice-lesce.com

hotel

Hostel Plitvica Rastoke - Slunj

Adresa: Nikole Zrinskog 3, Slunj
Mob: +385912777047
Email: promas.klc@gmail.com

hotel

M.o.t.e.l. Pavlaković - Ozalj

Adresa: Karlovačka cesta 93, Ozalj
Tel: +38547731153 / +38547732135
Mob: +38598523057
Email: m.o.t.e.l.pavlakovic@hi.t-com.hr
Web: www.motel-ozalj.com

Skip to content