Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Karlovačke županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Karlovačke županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
na adresu: Turistička zajednica Karlovačke županije,Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac elektroničkom poštom službeniku za informiranje: zeljko.blagovic@tzkz.hrdonijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Karlovačke županije, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)
Zakon o pravu na pristup informacijama
Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Službenik za informiranje: Željko Blagović, tel: +385 47 601-414