Srakovčić d.o.o

Adresa: Vrbanićev perivoj 8, Karlovac
Tel+385 47 609 090
E-mailinfo@hotelkorana.hr
Webwww.hotelkorana.hr

4 rijeke pustolovine

Adresa: Belaj 61, Duga Resa
Tel: +385914748377
Email: mmihajli@globalnet.hr

KA travel d.o.o

Adresa: Gundulićeva 3, Karlovac
Tel: +385 47 495 495,
E-mailinfo@katravel.hr
Webwww.katravel.hr

STAR TURIST

Adresa: Matka Laginje 1, Karlovac
Tel: +38547645600
Fax: +38547645610
Email: info@starturist.hr
Web: www.starturist.hr

Regoč Tours

Adresa: Alojzija Stepinca 1, 
47300 Ogulin, Hrvatska Tel:+385 47 525 945       +385 98 205 126       +385 99 8173 577

Iris Croatica

Adresa: Alojza Stepinca 14, Korenica, Plitvička Jezera
Tel: +385 98 704 612 , +385 99 6555 255
Email: iriscroatica@gs.t-com.hr
Web: www.iriscroatica.hr

Marzito Travel Agency

Adresa: Marina Držića 7,47000 Karlovac
Email: info@marzito.com
Web: https://www.marzito.com/
Tel: +385919183827

Huck Finn d.o.o. Adventure Travel

Adresa: Vukovarska 271, Zagreb
Tel: +38516183333
Fax: +38516183333
Email: info@huck-finn.hr
Web: www.huck-finn.hr

Misterion Riviera

Adresa: Kamanje 106, 47 282 Kamanje
Tel: +385 99 5484 002
Email: info@misterion-riviera.com
Web: www.misterion-riviera.com

Turistički centar Mirjana - Rastoke

Adresa: D. Nikšić 101, Slunj
Tel: +38547787205
Fax: +38547811149
Mob: +38598214658
Email: info@mirjana-rastoke.com
Web: www.mirjana-rastoke.com

Croatia Open Land

Adresa: Kamensko 6a, Karlovac
Tel: +385 99 548 4002
E-mail: info@croatia-open-land.com
Web: www.croatia-open-land.com

Klek

Adresa: Ivana Bana Mažuranića 3, Ogulin
Tel: +385 47 522 142
       +385 95 917 5135
E-mail: www.putnickaagencijaklek.hr

D & I - Turist

Adresa: Mrežničke poljice 12a, Duga Resa
Tel: +38547854666
Fax: +38547854688
Email: dii-turist-pavlakovic@ka.htnet.hr
Web: www.dii-turist.hr

GAMA LOV D.O.O

Adresa: Bjelsko bb, Ogulin
Tel: +38547571553
Mob: +38598465466

Degenija Tours

 Adresa: Selište Drežničko 59, 47 245 Rakovica
Tel: +385 47 782 143
E-mailinfo@degenija-tours.com

Terra Croatica

Adresa: Dubovac 11, Karlovac
Tel: +385 91 413 3920
E-mail: info@raft.com.hr
Web: www.raft.com.hr

KAMAT ADVENTURE

Adresa: Senjska 1 H, Karlovac
Tel: +385 98 977 5546
E-mail: info@kamatadventure.com
Web: www.kamatadventure.com/

HOTEL VINCENTINUM

Adresa: Novigrad na Dobri 17, Netretić
Tel: +385989835463
Email: info@vincentinum-novigrad.com
Web: www.vincentinum-novigrad.com