Turistička zajednica grada Karlovca

Adresa: Petra Zrinskog 3, Karlovac
Tel: +38547615115
Email: info@visitkarlovac.hr 
Web: www.visitkarlovac.hr

Turistička zajednica područja Kupa

Adresa: Kurilovac 1, Ozalj
Tel: + 385 (0)47 731 400
Email: info@ozalj-tz.hr
Web: www.tzp-kupa.hr

Turistička zajednica grada Slunja

Adresa: Braće Radić 7, Slunj
Tel: +38547777630
Mob: +38598460645
Email: info@tz-slunj.hr
Web: www.tz-slunj.hr

Turistička zajednica općine Vojnić

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić
Email: info@tz-vojnic.hr

Turistička zajednica područja Četiri rijeke

Adresa: Šetalište Dr. Franje Tuđmana 3, Duga Resa
Tel: +38547844752
Mob: +385 (95) 976 5600
Mob: +385 (95) 3844 752
Email: info@tzp4rijeke.hr
Web: www.tzp4rijeke.hr

Turistička zajednica grada Ogulina

Adresa: Bernardina Frankopana 2, pp 17, Ogulin
Tel: +38547532278
Mob: +38598364329
Email: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr
Web: www.tz-grada-ogulina.hr

Turistička zajednica područja Plitvičke doline

Adresa: Rakovica 6, Rakovica
Tel.: +385 (0)47 784 450, +385 (0)47 784 303
E-mail: info@plitvickedoline.hr,
Web: www.plitvickedoline.hr

Turistička zajednica općine Josipdol

Adresa: Ogulinska 12, 47 303 Josipdol
Tel: +38547581298
Tel: +38547581609
Email: opcina-josipdol@ka.t-com.hr