Privatni smještaj Ozalj | Visit Karlovac County

Privatni smještaj u Ozlju

Tuškan

Adresa: Tomašnica 79 , Tomašnica

Ferenac

Adresa: Vrhovac 68c, Ozalj

Grof Bunevac Jaškovski i Gazophylacium

Adresa: Jaškovo 51, Ozalj
Tel: +38547641333
Email: baki@baki.hr

Goršćaki Ozaljski

Adresa: Goršćaki ozaljski 6b, Ozalj

ŠUMSKA OAZA

Adresa: Slapno 95D, Slapno

ANA

Adresa: Zaluka Ozaljska 1, Zaluka
Email: zlatkonnovota@gmail.com

Vuković

Adresa: Dančulovići 4, Dančulovići

Apartman Centar

Adresa: Kurilovac 17, Ozalj
Mob: +385917892274 / +385917892238
Email: branka.stergar@gmail.com

Petrovčić

Adresa: Kuljaji 1A, Ozalj
Mob: +38598449187
Email: lagottospeak@gmail.com

TINA

Adresa: Levkušje 15, Levkušje

Mario Gavrić

Adresa:  Trg 31, Trg

STJEPAN ŠOŠTARIĆ

Adresa: Zorkovac 9A, Zorkovac

VILA VINO

Adresa: Grandić Breg 1C, Grandić Breg

 

 

Putak Ivić

Adresa: Trg 92a, Trg, Ozalj

Seljačko domaćinstvno - Stjepan Čulig

Adresa: Vrhovac 68L, Ozalj
Tel: +38547731134
Mob: +38598 364-392

VILLA COLAPIS

Adresa: Kupska ulica13, Ozalj

Pavlaković

Adresa: Zajačko Selo 1, Zajačko Selo

VILA JELENA

Adresa:  Zorkovac 39A, Zorkovac

KOD MOSTA

Adresa:  Gornje Pokupje 30, Gornje Pokupje
Mob: +385958796102
Email: vseverinski@gmail.com
Skip to content