QRR MREŽNICA

Start prve posade (prvi brzinski ispit)

27.03.2022. u 11:25

Start prve posade (drugi brzinski ispit)

27.03.2022. u 13:18

Banjsko selo – Leskovac Barilovićki – Križ Koranski – Mrežnički Novaki – Donje Bukovlje – Gornje Bukovlje

15,05 kilometara

ASFALT

DUGA RESA