Turistička zajednica Karlovačke županije ima osobitu čast pozvati Vas na seminare u okviru edukacijskog projekta „Edukacije o turizmu“ koji će biti održane 26. svibnja 2023. i 1. lipnja 2023.
od 10,00 do 14,00 sati (petak i četvrtak). Predavanja će se održavati dana 26. svibnja 2023. u Hotelu Korana Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanica 8, Karlovac od10 do 14 sati i 1. lipnja 2023. u Seljačkom domaćinstvu Čulig, Vrhovac od 10,00 do 14,00 sati. Organizator edukacija koje sufinancira Hrvatska turistička zajednica je Turistička zajednica Karlovačke županije, a provodi ih Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Prvog dana seminara (26. svibnja 2023.) biti će obrađene teme: Lokalna enogastronomija kao komparativna prednost – gastro pustolovina bazirana na autohtonim namirnicama, te Cikloturizam kao turistički proizvod u ruralnim destinacijama – standardizacija smještajnih kapaciteta namijenjenih cikloturistima.

Drugog dana seminara (1. lipnja 2023.) biti će obrađene teme: Tradicijsko graditeljstvo u funkciji razvoja ruralnog turizma – obnova i opremanje objekata autohtone arhitekture na području Karlovačke županije i Eco label oznake – sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu.

ISPUNITE OBRAZAC I PRIJAVITE SE

Petak, 26.5.2023.
Hotel Korana Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, Karlovac od 10 do 14 sati

 • 10,00-10,05 Pozdravne riječi i otvaranje
 • 10,05-11,30 Lokalna enogastronomija kao komparativna prednost – gastro pustolovina bazirana na autohtonim namirnicama
  Dubravko Fijačko, licencirani trener interpretacije by Interpret Europe
 • 11,30-12,30 Pauza za ručak
 • 12,30-14,00 Cikloturizam kao turistički proizvod u ruralnim destinacijama -standardizacija smještajnih kapaciteta namijenjenih cikloturistima
  Karlo Kučan, SPOT d.o.o.

Četvrtak, 1.6.2023.
Seljačko domaćinstvo Čulig, Vrhovac od 10 do 14 sati

 • 10,00-10,05 Pozdravne riječi i otvaranje
 • 10,05-11,30 Tradicijsko graditeljstvo u funkciji razvoja ruralnog turizma obnova i opremanje objekata autohtone arhitekture na području Karlovačke županije
  dr. sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam
 • 11,30-12,30 Pauza za ručak
 • 12,30-14,00 Eco label oznake – sigurnost i kvaliteta u ruralnom turizmu
  mr. sc. Dijana Katica i Stjepan Cukor dipl. oec., Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“