Seljanova šetnica

Staza počinje ispred kuće u Ulici kneza Domagoja 14 u karlovačkoj četvrti Gaza u kojoj su odrasli braća Mirko (1871. – 1913.) i Stjepan (1875. – 1936.) Seljan, najpoznatiji hrvatski istraživači nepoznatih krajeva svijeta.

“Seljanova šetnica” nastavlja se desnom obalom Kupe do zgrade veslačkog kluba “Korana” (popularna “Kvaka”) na Dubovcu, potom Ulicom Jurja Matije Šporera, pored crkve Majke Božje Snježne i starog grada Dubovca. Potom slijedi Ulicu Gaj na Zagradu te označene šumske potove dotičući ulice Borlin Gaj i Tičarnica do Muzeja planinarstva i ekspedicionizma grada Karlovca (popularna “Vila Anzić”) na Borlinu, kojim upravlja CEIK “Braća Seljan”.

Produžena inačica “Seljanove šetnice” ima još jednu dionicu, koja se pruža uzduž planinarske staze obilaznice “Dubovački planinarski put”; dotiče planinarski dom “Zvonimir Plevnik” na Kalvariji, spušta se do mosta na Dobri u Stativama te uspinje na brijeg Sveti Križ (318 mnv) povrh sela Završje Netretićko. Sa Svetog Križa posebice je lijep pogled ka sjeveru prema Vodenici (537 mnv) i okolnim brijegovima.

INFO

Osnovni podaci o šetnici: kraća: dužina 7 km, trajanje obilaska 1:45 sati; produžena: dužina 15 km, trajanje obilaska 3:30 sati; nema kontrolnih točaka i posebnih oznaka, 1 pl. dom (“Zvonimir Plevnik” Kalvarija)

Daljinar šetnice: Ulica kneza Domagoja 14 – “Kvaka” 25 min, “Kvaka” – stari grad Dubovac 20 min, stari grad Dubovac – “Vila Anzić” 1 sat, “Vila Anzić” – pl. dom “Zvonimir Plevnik” 15 min, “Zvonimir Plevnik” – Stative (most na Dobri) 30 min, Stative – Sveti Križ (crkva Uzvišenja Svetog Križa) 1 sat

Zemljovidi: Karlovac – Duga Resa: turističko-planinarski zemljovid, 1:25000 (Hrvatska gorska služba spašavanja, 2014.)

Opis šetnice: “Dubovački planinarski put” – vodič i dnevnik (PD “Dubovac”, 1987.)

Obavijesti: Centar za ekspedicionizam, istraživanje i kulturu (CEIK) “Braća Seljan” (www.facebook.com/CeikBracaSeljan/)