Skupština

Turistička zajednica grada Karlovca

 • Marijana Lemić
 • Petra Bakin
 • Ivan Srakovičić

Turistička zajednica grada Ogulina

 • Ankica Puškarić
 • Sabina Gvozdić

Turistička zajednica grada Slunja

 • Filip Flanjak
 • Dražen Vuković

Turistička zajednica općine Rakovica

 • Tihana Oštrina
 • Marija Turkalj
 • Damir Stanišić

Turistička zajednica općine Vojnić

 • Oliver Vlainić

Turistička zajednica područja 4 rijeke

 • Ivan Mataković

Turistička zajednica područja Kupa

 • Lidija Žganjer – Gržetić
 • Tihomir Brozović

Turističko vijeće

Turistička zajednica grada Karlovca

 • Marijana Lemić
 • Petra Bakin

Turistička zajednica grada Ogulina

 • Ankica Puškarić

Turistička zajednica grada Slunja

 • Dražen Vuković

Turistička zajednica općine Rakovica

 • Damir Stanišić

Turistička zajednica općine Vojnić

 • Oliver Vlainić

Turistička zajednica područja 4 rijeke

 • Ivan Mataković

Turistička zajednica područja Kupa

 • Tihomir Brozović

Hrvatska gospodarska komora

 •  

Hrvatska obrtnička komora

 •  

Predsjednica turističke zajednice

Karlovačka županija

 • Martina Furdek – Hajdin