Karlovačka obilaznica

Obilaznica ima 8 kontrolnih točaka (KT): 1. rijeka Kupa u selu Donje Pokupje 30 b (trgovina i caffe bar “Latin”), 2. planinarska kuća “Ivanova hiža” (188 mnv) u selu Priselci (zaselak Smukavići), 3. rijeka Dobra u selu Zadobarje 42 (trgovina “Sila”), 4. selo Skupica 28 (kuća Darka Poturice), 5. rijeka Mrežnica u karlovačkom predgrađu Gornje Mrzlo Polje Mrežničko (prilaz nekadašnjoj točionici pića “Kod Bele”), 6. vrh Vinica (321 mnv), 7. vrh Martinšćak (ograda odašiljača, 345 mnv), 8. rijeka Korana u selu Vukmanićki Cerovac 119 a (restoran “Karan”).

Za obilazak cjelokupne obilaznice potrebna su dva dana (oko 12 sati hoda), no može se proći u dionicama iz više pravaca i sa prekidima. Stazu se može prijeći i biciklom gurajući ga mjestimično uza se kroz šume Goisko, Kozjača i Vinica. Dnevnik i vodič obilaznice sa opisom i zemljovidom može se kupiti u prostoru HPD “Martinšćak” u Karlovcu, planinarskoj kući “Ivanova hiža” u Priselcima i trgovini “Latin” u Donjem Pokuplju ili naručiti na adresu ili e-mail Društva.

 

INFO

Osnovni podaci o obilaznici: dužina 34 km, trajanje obilaska 12 sati, 8 kontrolnih točaka, oznaka 4R, 2 pl. kuće (“Ivanova hiža” Priselci i “Mladen Polović” Vinica)

Daljinar obilaznice: Donje Pokupje – pl. kuća “Ivanova hiža” 1:30 sati, “Ivanova hiža” – Zadobarje 1:10 sati, Zadobarje – Skupica 2:35 sati, Skupica – Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 1:30 sati, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko – pl. kuća “Mladen Polović” – Vinica 1:30 sati, Vinica – Martinšćak 2 sata, Martinšćak – Vukmanićki Cerovac 1:05 sati

Zemljovidi: Karlovac – Duga Resa: turističko-planinarski zemljovid, 1:25000 (Hrvatska gorska služba spašavanja, 2014.)

Opis obilaznice: Obilaznica “4 rijeke karlovačke” – vodič i dnevnik (HPD “Martinšćak”, 2017.)

Obavijesti: Hrvatsko planinarsko društvo (HPD) “Martinšćak” (www.hpd-martinscak.hr/obilaznica-4-rijeke/)