Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Karlovačke županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Turistička zajednica Karlovačke županije će u 2022. godini u skladu s Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22) dodjeljivati sredstva za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu.

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. godini biti će aktivan do 29. travnja 2022. godine, a prihvatljivi korisnici sredstava su lokalne turističke zajednice čiji je indeks turističke razvijenosti za 2020. godinu manji od 25 sukladno Metodologiji izračuna turističke razvijenosti Instituta za turizam koja je iskazana u Prilogu 1. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).

Indeks turističke razvijenosti za lokalne turističke zajednice objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta sukladno članku 4. st. 4. Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22).