Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 30. stavka 6. Statuta Turističke zajednice grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije 37/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice grada Ogulina donesenoj na sjednici dana 31. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina raspisuje

NATJEČAJ
za izbor direktora/ice Turističke zajednice grada Ogulina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

https://www.tz-grada-ogulina.hr/novosti/natjecaj-za-izbor-direktora-turisticke-zajednice-grada-ogulina/