Turistička zajednica Karlovačke županije objavila je javni natječaj za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent s ciljem poticanja turističkih projekata na kontinentu u 2024. godini. Natječaj je otvoren za lokalne turističke zajednice čiji je indeks turističke razvijenosti manji od 25, prema podacima Instituta za turizam za 2022. godinu.

Projekti koje podržava ovaj natječaj obuhvaćaju istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju i oglašavanje, destinacijski menadžment te projekte financirane sredstvima iz EU fondova.

Lokalne turističke zajednice s područja Karlovačke županije mogu kandidirati najviše tri projekta, pri čemu svaki projekt može dobiti do 100% ukupnih opravdanih troškova. Minimalna vrijednost pojedinog projekta iznosi 10.000 eura.

Prijava projekata podliježe ocjenjivanju prema kriterijima poput značaja projekta za razvoj destinacije, održivost i sigurnost destinacije, te sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora.

Turističko vijeće HTZ-a će donijeti odluku o odabiru projekata, a popis odabranih projekata bit će objavljen na internetskim stranicama HTZ-a i Turističke zajednice Karlovačke županije.