SVRHA IZRADE STRATEGIJE
Svrha izrade Strategije je analiziranje uvjeta i mogućnosti za daljnji razvoj apiturizma Karlovačke županije, prepoznavanje realnih tržišnih prilika, definiranje vizije i misije razvoja, strateških ciljeva i smjernica te kreiranje optimalnog akcijskog plana za njenu provedbu, a sve s ciljem odgovorne i optimalne valorizacije i korištenja apiturističkih potencijala kao pretpostavke održivog razvoja destinacije. Usvajanjem ove Strategije, Karlovačka županija postaje prva županija u Republici Hrvatskoj koja je razvoj apiturizma prepoznala kao strateški prioritet u cilju efikasnog povezivanja poljoprivrede i turizma i obogaćivanja svoje turističke ponude.

METODOLOGIJA
Izrađivači ove strategije su Udruga ruralnog turizma Hrvatske zajedno s vanjskim suradnicima i pridruženim partnerom Hrvatskim apiterapijskim društvom za naručitelja Regionalnu turističku zajednicu Karlovačke županije uz financijsku pomoć Hrvatske turističke zajednice. Za potrebe izrade Strategije prikupljaju se informacije putem upitnika, uredskih istraživanja, terenskog snimanja te sastanaka i konzultacija s nizom relevantnih dionika, ali i direktno od ostalih institucija. Uz institucije, izrađivači će u procesu izrade Strategije surađivati s pčelarima i pčelarskim udrugama, pružateljima ugostiteljskih, turističkih i ostalih povezanih usluga, turističkim zajednicama, LAG-ovima i drugim lokalnim udrugama, i ostalim dionicima s područja Karlovačke županije. Očekuje se kako će participativni način izrade Strategije i umrežavanje dionika pozitivno utjecati na njenu provedbu u cilju održivog razvoja Karlovačke županije.

IZRAĐIVAČI STRATEGIJE
Udruga ruralnog turizma Hrvatske je nacionalna strukovna udruga koja okuplja okuplja pružatelje usluga u posebnim oblicima turizma u ruralnom prostoru, turističke zajednice, akademske institucije, LAG-ove i druge lokalne udruge te privatne osobe s područja cijele Republike Hrvatske. Udruga se bavi zagovaranjem, promocijom ruralnog turizma, izradom strateških dokumenata, edukacijama i umrežavanjem pri čemu razvija i održava partnerske odnose s nizom dionika na svim razinama. Više o udruzi možete pronaći na www.idemonaselo.hr.

Hrvatsko apiterapijsko društvo je strukovna udruga koja aktivno razvija i promovira suvremeno pčelarstvo, apiterapiju, apiturizam, apipedagogiju i apikulturu u skladu sa znanstveno dokazanim pozitivnim svojstvima pčelinjih proizvoda te najvišim standardima struke. HAD upotrebljava žig registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kojim ističe educirane pružatelje apiterapijskih i apiturističkih usluga i pčelarske proizvode i prerađevine proizvedene sukladno zakonskim propisima u cilju zaštite potrošača i korisnika usluga. Više o Hrvatskom apiterapijskom društvu možete pronaći na www.api-had.hr.

Na QR kódu niže nalazi se poveznica na upitnik koji je kreiran s ciljem prikupljanja mišljenja šire javnosti o temi razvoja apiturizma u Karlovačkoj županiji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0QBtklz-2VxHb3UJNOGlG7GSuJQyGUMMshX1i3Lg2Tb4q7A/viewform