Tijekom održavanja Croatia Rallyja od 20. do 23. travnja 2023. policija će povremeno prekidati proet na dijelu lokalnih, županijskih i državnih cesta. Točan raspored zatvaranja prometnica pronađite u nastavku.

PETAK, 21.04.2023., ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Brzinski ispit 3 i 7 „Krašić (Zagrebačka županija) – Vrškovac (Karlovačka županija)“
zatvaranje prometnica: 06:59h do 19:41h
Krašić – Vrškovac (ŽC3097, LC34009)

Brzinski ispit 4 i 8  „Pećurkovo Brdo – Mrežnički Novaki“
zatvaranje prometnica: 08:12h do 20:54h
Pećurkovo Brdo – Leskovac Barilovićki – Mrežnički Novaki (ŽC34079, ŽC34080, ŽC34070)

SUBOTA, 22.04.2023., ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA – PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Brzinski ispit 9 i 13  „Kostanjevac(Općina Žumberak/Zag.županija) – Petruš Vrh(Grad Ozalj/Karlov.županija)“
zatvaranje prometnica: 04:54h do 18:54h
Kostanjevac(D546) – Sošice – Kordići Žumberački (ŽC3273) – Petruš Vrh (ŽC3096)

Brzinski ispit 10 i 14  „Vinski Vrh (Općina Netretić) – Duga Resa (Grad Duga Resa)“
zatvaranje prometnica: 06:05h do 20:05h
Vinski Vrh – Novigrad na Dobri – Duga Resa (LC34037, ŽC3142, ŽC3179, ŽC3180)