Projekt JURKA 24-25 je zajednički projekt partnera sa slovenske i hrvatske strane, među kojima su RIC Bela krajina, Općina Črnomelj, Grad Karlovac, Turistička zajednica Karlovačke županije i Karlovačka županija. Projekt sufinancira Evropska unija iz programa CERV (Građani, jednakost, prava i vrijednosti).

Zadaci projekta su jačanje partnerstva in međusobnih odnosa među građanima, poticanje razmjene između građana dviju susjednih zemalja te im omogućiti praktično iskustvo o bogatstvu i raznolikosti zajedničke kulturne baštine. Projekt će se baviti sljedećim pitanjima: promicanje međukulturnog dijaloga povezivanje ljudi različitih nacionalnosti i kultura, prezentacija kulturnog bogatstva partnerstva, promicanje međusobnog razumijevanja i poštovanja, osiguranje aktivnog sudjelovanja građana na lokalnoj razini, jačanje i poticanje suradnje između lokalnih i regionalnih vlasti nakon ukidanja Schengenske granice te razmjena dobrih praksi. Posebna pozornost posvetit će se sudjelovanju mladih koji su važan element društva zbog svoje uloge u budućnosti partnerstva.

Provedba projekta će se odvijati kroz festivale, radionice in kulturne događaje in će trajati od srpnja 2024. do kraja lipnja 2025.

Program otvorenja