Dodjela bespovratnih potpora (potpore male vrijednosti sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbi Komisije (EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije (UFEU) na de minimis potpore) projektima u turizmu za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, održivi razvoj, diversifikaciju ponude i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva, za subjekte malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora), obrte, OPG-ove i fizičke osobe registrirane na području Karlovačke županije.

dokument u potpunosti možete preuzeti na linku: http://www.kazup.hr/upravni-odjeli-i-sluzbe/vijesti/58-gospodarstvo/1000894-potpore-u-turizmu-2018.html