Turistička zajednica Karlovačke županije, sukladno odredbi čl. 45. i 49. Statuta Turističke zajednice Karlovačke županije, Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ( NN 23/17 i 72/17), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta turističkog ureda Turističke zajednice Karlovačke županije, te Programa rada Turističke zajednice za 2020. godinu, objavila je natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme, i to za radno mjesto Stručni suradnik za plan, analizu, opće i administrativne poslove (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca , sve sukladno javnom natječaju objavljenom .30 prosinca 2019. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Turističke zajednice Karlovačke županije.

Za navedena radna mjesta TZ-a je zaprimila sveukupno 16 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto  te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja pozvani su dana 22. siječnja  2020. godine na testiranje u Hrvatski Zavod za Zapošljavanje na psihologijsko testiranje i intervju. (ukupno je pozvano 11 kandidata). Na temelju rezultata dobivenih s HZZ-a 4 kandidata pozvana su na razgovor u Turistički ured.

Na temelju čl. 49. Statuta Turističke zajednice Karlovačke županije, a nakon provedenih testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto prijama u radni odnos radnika na određeno vrijeme – Stručni suradnik za plan, analizu, opće i administrativne poslove). Direktorica Dina Begić dipl.oec., donijela  je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

Stručni suradnik za plan, analizu, opće i administrativne poslove s probnim radom 3 mjeseca

Silvio Adilović, Trg Kralja Petra Svačića 1, Karlovac

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u TZ-i, mogu uz prethodnu najavu podignuti u turističkom uredu (tel: 047 615 320) ili zatražiti da je TZ-a proslijedi poštom na njihovu adresu.

NAPOMENE:

– izabrani radnik će započeti s radom dana 15. veljače 2020. godine

– izabrani radnik dužna je javiti  se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja u turistički ured (tel: 047 615 320), te izvijestiti TZ-u da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

Urudžbeni Broj; 387-20/-37-01 DIREKTORICA

U Karlovcu, 5. veljače 2020.         Dina Begić, dipl.oec. v.r.