Martinšćak* (345 mnv)

Martinšćak je osamljen, stožast brijeg povrh rijeke Korane, jugozapadno od Karlovca. Korana ga ovija s triju strana, a s dugom kosom koja se pruža ka sjeverozapadu povezan je kod sela Belaja s Vinicom (321 mnv). U podnožju strmih šumskih padina nižu se vinogradi, livade i polja. Osamljeni stožac Martinšćaka najistaknutija je točka krajolika u širokom obuhvatu Karlovca, Duge Rese, Barilovića i Vukmanića. Na vršnom tjemenu uzdiže se crkvica Sveti Martin, koja se u pisanim izvorima prvi puta spominje 1334. godine. S vrha se pružaju lijepi vidici ka jugu na Kordun (Gorice su stari naziv kraja, a današnje ime uvriježilo se po upravi Francuza od 1809. do 1813., koji su Vojnu krajinu zvali Cordon militaire). Sjeverna strana ne omogućuje razgled jer je obrasla šumom. Planinarski uspon na vrh Martinšćaka opisala je već 1836. godine karlovačka ilirkinja Dragojla Jarnević u svom dnevniku. Vrh je omiljeno izletište Karlovčana i Dugareščana. Planinarske staze prilaze mu iz tri smjera, iz Gornjeg Velemerića (od autobusne postaje na cesti Karlovac – Belaj – Barilović), iz Tušilovića (most preko Korane kod restorana “Karan”) ili Ladvenjka (od crkve Sveti Vid) i iz Belaja (od kamenoloma). Prvi uspon je najkraći, ali gotovo u cijelosti vodi asfaltnom cestom, dok ostala dva većinom nude užitak šetnje šumom i livadama.

INFO:

GPS koordinate: N 45.4075, E 15.5796

Planinarski prilazi:

  • Gornji Velemerić – Martinšćak 30 min
  • Ladvenjak – Martinšćak 30 min
  • Tušilović (most) – Martinšćak 45 min
  • Belaj – Martinšćak 1:10 min

Zemljovidi: Karlovac – Duga Resa: turističko-planinarski zemljovid, 1:25000 (Hrvatska gorska služba spašavanja, 2014.); Planinarski pohod Vinica – Martinšćak “Četiri godišnja doba na Vinici” – vodič i dnevnik (HPD “Vinica”, 2008.)

Obavijesti: HPD “Vinica” (hpd-vinica.hr/?page_id=321)