Sveta Gera (1178 mnv)

Sveta Gera najviši je vrh Žumberačkog gorja i sjeverozapadne Hrvatske. Sveta Gera stari je slovenski naziv za vrh (noviji naziv je Trdinov vrh, prema slovenskom književniku Janezu Trdini), a hrvatsko ime Sveti Ilija rjeđe se koristi. S visokog betonskog geodetskog stupa (uspon zahtijeva penjačku vještinu i oprez) na najvišoj točci vrha pruža se odličan vidik na sve strane, posebice na slovenske Alpe.

Crta razgraničenja Slovenije i Hrvatske pruža se kolnim putom po hrptu planine. Sa slovenske strane granice ostaci su crkvice Sveta Jera (Gera). S hrvatske strane granice ostaci su crkvice Sveti Ilija (sa zaklonom za planinare u slučaju nevremena).

Najkraći planinarski uspon na Svetu Geru s hrvatske strane granice vodi s jugozapada, od planinarskog doma “Boris Farkaš” (700 mnv) u selu Sekulići. Put do kraja sela vodi po asfaltnoj cesti, a potom po planinarskoj stazi do lovačkoga doma “Studena vodica”. Tu se susreće s makadamskom cestom, koju nadalje pretežno slijedi. Na prikrati koja presjeca dugi zavoj te ceste nalazi se izvor pitke vode Laz. Sa sjeveroistoka, iz sela Sošice (561 mnv), do vrha vode dva puta, preko zaselka Boići i preko livade Tratina, koja se spajaju na travnjaku Boljara.

INFO:

GPS koordinate: N 45.7598, E 15.3181

Planinarski prilazi: Sekulići (pl. dom “Boris Farkaš”) – Sveta Gera 1:30 sati

Sošice – Sveta Gera (preko Boića) 2:15 sati

Sošice – Sveta Gera (preko Tratine) 2:30 sati

Zemljovidi: 07 Žumberačko gorje, 1:25000 (SMAND d.o.o., 2010.); Žumberak – Samoborsko gorje: turistička karta, 1:50000 (Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”, 2017.)

Obavijesti: PD “Dubovac” (pd-dubovac.hr/karlovacka-obilaznica/)