Vojnić, raj za ljubitelje prirode i… društva! Dobar turistički slogan navest će vas da svoj plan puta preusmjerite prema Vojniću. Prelaskom preko starog kamenog mosta ulazite u svijet gdje se ispreliće povijest u svim epohama i sadašnjost izgrađena na tim temeljima: Petrova Gora sa spomenikom, Centralna partizanska bolnica, arheološki lokalitet Pavlinskog samostana, Kraljev grob, stare tvrđave Otmić grada, Klokoča i Krstinje, uređene poučne staze, ornitološki park, gljivarijada na Muljavi.

Stari utvrđeni gradovi u okolici Vojnića, Otmić grad, Klokoč i Krstinja, uvertira su u povijesna zbivanja na ovim prostorima. Izgrađeni su u periodu 13. – 16. stoljeća i danas su djelomično sačuvani kameni svjedoci borbi i teškog života ondašnjih mještana. Iz tog doba tu je i lokalitet na najvišem vrhu Petrove gore, Malom Petrovcu, s ostacima Pavlinskog samostana svetog Petra. Pavlini su u njemu boravili punih 300 godina i nakon stoljetnih borbi povukli se u samostan na Kamensko kod Karlovca.

Bliža povijest vodi vas na Petrovu Goru i spomenik podignut 1981. godine, nekad reprezentativna ostavština socijalističke arhitekture, danas prepušten zubu vremena. Na spomen na Drugi svjetski rat obiđite Centralnu partizansku bolnicu sakrivenu u gustoj šumi i zemunicama. Na Petrovoj Gori je najstariji spomenik Kraljev grob, mjesto na kojem je 1097. godine poginuo hrvatski kralj Petar Svačić.

Ako vam je samo do uživanja u prirodi, prošetajte poučnim stazama, jedna od njih je i staza prilagođena osobama s posebnim potrebama. Posjetite i ornitološki park Petrovac ili jednostavno sjednite na terasu Lovačkog doma Muljava i uživajte u palančinkama s umakom od borovnica. Kad se spustite natrag u Vojnić, provjerite da li stari mlinovi još rade. Jedan vam je usput na silaznoj cesti s Petrove Gore, a drugi ćete naći u Vojišnici.

Ako vam treba adrenalinski odmor, putujte s biciklom, krenite u lov ili skakućite po razigranim potocima okolice Vojnića. A ljubitelji društva i druženja, dođite na tradicionalnu gljivarijadu na Muljavu.